خرداد 1387

عنوان نوشتار : خر نامه ( بخش دوم)

نویسنده : حسین شهسوارانی

 

عنوان نوشتار :زندگی سیاسی دکتر حسین فاطمی ( بخش دوم )

نویسنده : میثم نظمی

 

عنوان نوشتار : نان و نوازش ( مجموعه ی پنج سروده )

نویسنده :دکتر سید عباس مصباح

 

اردیبهشت 1387

عنوان نوشتار : خر نامه ( بخش نخست )

نویسنده : حسین شهسوارانی

 

عنوان نوشتار : دم واپسین ( درنگی در روزهای پایانی پروین اعتصامی )

نویسنده : سیامک تقی پور

 

عنوان نوشتار : زندگی سیاسی دکتر حسین فاطمی ( بخش نخست )  

نویسنده : میثم نظمی

 

عنوان سروده : کبوتر ( مجموعه ی پنج سروده )

سراینده : دکتر سید عباس مصباح

 

 

فروردين 1387

عنوان نوشتار: رقص سماع
نويسنده: شعله احتشامی

عنوان نوشتار: نگاهی به زندگی و آثار سید محمد علی جمال زاده
گفت‌وگو: علی عظیمی نژادان

عنوان نوشتار:  واپسین جرعه ؛ زندگی و مرگ عزیزالسلطان معروف به ملیجک
نويسنده: سیامک تقی پور

 

بهمن و اسفند 1386

 

عنوان نوشتار: بررسی چشمه های آب گرم و معدنی ایران (بخش دوم و پاياني)    
نویسنده:
دکتر اشرف السادات مصباح

عنوان نوشتار: زندگی و ملی‌گرایی خودویژه‌ی کسروی
نویسنده:
میثم نظمی

عنوان نوشتار:  پاییز
سراينده:
احسان یغمایی

دی 1386

 

عنوان نوشتار: بررسی چشمه های آب گرم و معدنی ایران (بخش نخست)    
نویسنده:
دکتر اشرف السادات مصباح

عنوان نوشتار: تنگ تک آب ارّجان و سنگ نبشته های قاجاری آن
نویسنده:
احسان یغمایی

عنوان نوشتار: گفت و گو با محمد منتشری ( بخش چهارم و پایانی)

عنوان نوشتار:  مطبوعات ایران در عصر مشروطه
نویسنده:میثم نظمی

 

مهر ، آبان و آذر 1386

 

عنوان نوشتار: مصاحبه اختصاصی ایران دیدار با استاد مرتضی راوندی

عنوان نوشتار: در سوگ دوستی دانشمند
نویسنده: انور خامه ای

عنوان نوشتار: گفت و گوی چیستا با مرتضی راوندی

عنوان نوشتار: گفتگو با محمد منتشری ( بخش سوم)

عنوان فیلم : اجرای تصنیف گردو فروش- محمد منتشری

عنوان نوشتار: جستاری در ریشه های موسیقی نواحی ایران
گرد آورنده:
محمد سالاروند

شهريور 1386

عنوان نوشتار:گفت‌وگو با محمد منتشري (بخش دوم)

     
عنوان نوشتار:لالايي ها
نویسنده:
پيرايه یغمایی

                           
عنوان نوشتار: قشم
سراينده: احسان یغمایی

 

عنوان نوشتار: اينجا اراک، سراي كاشانی، موزه‌ی سلطان آباد
گزارش: مهرداد شمشیربندی عكس‌ها: زهره شمشیربندی

* * * * * *

 

امرداد 1386

عنوان نوشتار:گفت‌وگو با محمد منتشري (بخش نخست)

عنوان نوشتار:بررسي تضاد ميان دو اصل در قانون مشروطيت
نویسنده:
ميثم نظمی

عنوان نوشتار: ايرانشهر
سراينده:
دكتر سيد عباس مصباح

* * * * * *

تیر 1386

عنوان نوشتار: دشت گیتو و نگاه تازه ای به آن (بخش سوم و پایانی)
نویسنده: ولی ا... شمشیربندی

عنوان نوشتار: البرز ،آن بالابلند عشق
نویسنده:
پیرایه یغمایی

عنوان نوشتار: ریشه یابی واژه ی  مشروطه
نویسنده:
میثم نظمی

* * * * * *

خرداد 1386

عنوان نوشتار: دشت گیتو و نگاه تازه ای به آن (بخش دوم)
نویسنده: ولی ا... شمشیربندی

عنوان نوشتار: اسب ایرانی در گذرگاه زمان
نویسنده:
دکتر علی حسینی

عنوان نوشتار: فاخته ای بر کنگره ( جستاری درباره ی ملایر و قلعه های باستانی اش )
نویسنده: رضا قربانی

عنوان نوشتار: گزارش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در تهران

* * * * * *

اردیبهشت 1386

عنوان نوشتار: دشت گیتو و نگاه تازه ای به آن (بخش یکم)
نویسنده: ولی ا... شمشیربندی

عنوان نوشتار: از کلبتین تا جت
نویسنده: حسین شهسوارانی

عنوان نوشتار: کرشمه ی لیلی
نویسنده: محمد ابراهیمیان